Udrulning af termonet

COOLGEOHEAT II har til formål at fremme produktionen af vedvarende geotermisk energi fra jorden, til kollektiv forsyning af fremtidens grønne byer og landdistrikter. Teknologien, som projektet arbejder med, er det såkaldte 5th generation district heating and cooling (5GDHC), som vi kalder for termonet.

Termonet forbinder husstandsvarmepumper til et fælles rørnet og energikilder med jorden som et stort varmebatteri. Når vi deles om energikilderne samtidig med, at vi kan lagre varme bliver det billigere per husstand, hvilket er til fordel for både samfundet, forbrugeren og ejeren af termonettet.

Termonettets udrulning er dog forsat udfordret dels af nationale rammebetingelser samt manglen på guidelines for, hvordan det skal designes for at sikre komfort og forsyningssikkerhed i forhold til varierende køle- og varmebehov.

Projektets bidrag

Designguidelines

I projektet skal vi i fællesskab undersøge og dokumentere, hvordan man sikrer at termonettets varmepumper bruger den grønne strøm bedst muligt til at lave varme og køling i husstandene og samtidig sikrer at beboerne oplever høj komfort.

På den baggrund frembringer projektet en designvejledning til termonettets varmepumper.

Energiforbrug, varme- og kølebehov

For at kunne være sikker på, at termonettet kan levere den ønskede energi uden at blive for dyrt, er det nødvendigt at vide, hvor meget varme og køling, hver husstand bruger inden man går i gang med at anlægge termonettet.

Vi indsamler oplysninger om energiforbruget i danske og svenske husstande og bruger denne information til at lave et værktøj, der kan forudsige varme- og kølebehovet i nye og eksisterende huse. På den måde kan vi bedre ramme rigtigt når vi skal designe vores termonet.

Forretningsmodeller og retningslinjer

Termonet nyder stor interesse i både Danmark og Sverige, hvor den første spirende projektudvikling er i gang, særligt for Danmarks vedkommende.

Vi indsamler information fra disse projekter og finder ud af, hvordan man har designet termonettene, hvordan man har fået økonomien til at hænge sammen, og hvordan de lovgivningsmæssige rammer har påvirket projekternes muligheder for succes.

På den baggrund forbedrer vi eksisterende modeller for ejerskab og drift af termonet og vi giver anbefalinger i forhold til eventuelle ændringer af de nationale rammebetingelser.

Forbedringer af eksisterende termonet

Termonet kan anvende mange forskelligartede energikilder og samspillet med jorden, der fungerer som et stort varmebatteri, giver en meget høj grad af fleksibilitet. Den rette kombination af energikilder og lagring i jorden er afgørende for bæredygtigheden af termonet.

Vi undersøger potentielle forbedringer af eksisterende termonet med inddragelse af forskellige alternative energikilder såsom spilde-, regn-, og drikkevand, solvarme, kølevarme, procesvarme mv. Dette skal sikre et fortsat, øget fokus på, at udnytte den grønne strøm bedst muligt i nye design af termonet.

Forankring og udbredelse af resultater

For at forankre projektets arbejde, etablerer vi en fælles, international videns- og undervisningsplatform for termonet, der uddanner interessenter i ÖKS-området og det øvrige EU.

Platformen forankres hos Region Midtjylland via projekthjemmesiden, og der arrangeres én årlig summer school, der gennemføres i et samarbejde mellem Region Midtjylland, Svenskt Geoenergicentrum, Lund universitet, VIA og Termonet Danmark.

Her kan alle interesserede tilegne sig den nødvendige viden for at komme i gang med projektudvikling med termonet.

Vil du vide mere?

Søren Erbs Poulsen

Projektleder,
VIA University College

Telefon: +45 8755 4209

Send mail til Søren

Marina Østergaard

Projektadministrator,
VIA University College

Telefon: +45 8755 1942

Send mail til Marina

Lea Munkholm

Kommunikation, 
Region Midtjylland

Tlf. +45 2924 1153

Send mail til Lea