Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, arbetar med att ta fram och tillhandahålla geologisk information som anpassas till underlag för bedömning av geoenergianläggningar i Sverige. I detta arbete ingår bland annat att ta fram riktlinjer för borrning (Normbrunn), en nationell jorddjupsmodell och information om berggrundens termiska egenskaper samt att tillgängliggöra SGUs information till användarna med hjälp av kartvisare och mobiltjänster. SGU är även en nationell expertmyndighet rörande Sveriges geologiska förhållanden.

SGU är den nationella databasvärden för alla brunnsborrningar och geologisk digital information rörande jordlager, berggrund och grundvatten. Utifrån dessa kunskaper och data deltar SGU i projektet som geologisk expertis i arbetet med att ta fram modelleringsverktyg och bedömningsunderlag vid anläggning av 5GDHC. Framtagning av olika modelleringsverktyg för design och som baseras på geologiska förutsättningar för borrning har ett stort samhällsvärde för optimering och hållbar utveckling för alla geoenergisystem. Detta ligger i linje med SGUs övergripande miljömålsarbete och hållbart nyttande av våra naturresurser. Projektet behandlar också nya systemlösningar som på sikt har bäring på vilken typ av geologiskt underlag som har betydelse för dessa system. Eftersom SGU i många fall får frågor kring geoenergi är det viktigt att SGU är uppdaterad på teknikutvecklingen vilket möjliggörs genom deltagande i samarbetsprojekt av den här typen.

 

SGU

 


Kontaktperson:

Jakob Léven
Sveriges Geologiska Undersökning
E-mail: jakob.leven@sgu.se
Telefon: +46 181 790 34

Partnerne i projektet