Lunds Universitet, Installationsteknik:

Installationsteknik omfattar de tekniska installationernas funktion i samverkan med människor, verksamhet och klimat. Avdelningen för Installationsteknik bedriver forskning och utbildning i installationsteknik med koppling till funktion, inomhusmiljö, energianvändning, resursanvändning och innemiljö. Vårt huvudsakliga område är installationer i byggnader men även andra typer av utrymmen kan ingå, som exempelvis fordon, utemiljöer, vissa industrimiljöer och inte minst energisystemet utanför byggnaden. Vårt intresse för resursanvändning innebär att vi syftar till en bred hållbarhet genom att hantera frågor om energiberäkningar, livscykelkostnader, livscykelanalys, renovering, återvinning, återbruk och cirkularitet. Vi arbetar också med dimensionering och komponentutveckling av exempelvis ventilationsaggregat och värmepumpar, samt med innemiljön och hur brukare reagerar på den och beter sig i den.

 

Lunds_universitet_L_CMYK_7_0.svg

 


Kontaktperson:

Saqib Javed
Lunds Universitet
E-mail:saqib.javed@hvac.lth.se
Telefon: +46 737 647 216

 

Partnerne i projektet