Mange af de samfundsudfordringer, som Danmark, Norge og Sverige står over for, strækker sig over landegrænser. En af de mest effektive måder at håndtere disse fælles udfordringer på er ved at samarbejde på tværs af grænserne.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program, der støtter projekter mellem danskere, svenskere og nordmænd, som vil løse fælles udfordringer inden for 4 indsatsområder i perioden 2014-2020.

Forbundet af hav og historie

Området omkring Öresund, Kattegat og Skagerrak har flere end ni millioner indbyggere, to hovedstæder, flere end 30 universiteter og er forbundet af hav. Området har derudover en fælles historie, der går mange tusinder af år tilbage.

For at søge støtte til et projekt, skal du befinde dig inden for området Öresund-Kattegat-Skagerrak, eller du kan være en national organisation i Sverige, Danmark eller Norge, der vil gavne området med dit projekt.

INTERREG-ÖKS projektet COOLGEOHEAT er en del af indsatsområdet Grön Ekonomi

 

Grøn Økonomi

 

 

Grön Ekonomi

INTERREG ÖKS og COOLGEOHEAT

Partnerne i projektet