Af: Aksel Bang, Region Midtjylland & Søren Erbs Poulsen, VIA university 

Den 18. marts 2022 bragte Klimamonitor et debatindlæg skrevet af Birgit Hansen (S) forperson for KLs miljø og forsyningsudvalg, samt Jesper Frost Rasmussen forperson for Dansk Fjernvarme. Debatinlægget fokusere på klog og hurtig udfasning af gas, og kan læses her: Sådan udfaser vi klogt og hurtigt gassen.

Debatindlægget sætter spot på den store interesse, der er for at konvertere væk fra individuel naturgas i disse dage. Flere steder i Danmark bliver der lavet borgerforslag, skrevet lokale læserbreve, og fjernvarmeselskaber samt kommuner, bliver dagligt kontaktet af borgere, der vil af med gassen, og over på fjernvarmen. Dette sker som reaktion på de meget høje energipriser og den nuværende geopolitiske situation, hvorfor KL og Dansk Fjernvarme mener at borgerne fortjener at vide, hvornår de kan komme af med gassen, og om de kan få fjernvarme eller skal finde andre grønne alternativer. 

På grund af den stor interesse i samfundet, anbefaler KL og Dansk Fjernvarme derfor, at det politisk besluttes, at der indføres, et automatisk ’ja tak’ til fjernvarme i henhold til den strategiske varmeplanlægning i kommunerne. En fælles aftale om udfasningen af gas med afsæt i den lokale varmeplanlægningen, kan derfor være med til at sikre forbrugerne vished samt et overblik over, om de kan forvente fjernvarme, så der er et grundlag for at accelerere udfasningen af naturgas – hvad enten det er til fjernvarme, individuelle løsninger eller termonet. En sådan aftale vil også være med til at understøtte at de nationale  tilskudspuljerne til varmepumper og termonet ligeledes kan forhøjes og allokeres til de områder, hvor der ikke udlægges fjernvarme.

Debatindlægget anerkender termonet, som en del af fremtidens varme- og køleforsyning i Danmark, hvilket kan have en stor positiv betydning for den bredere forankring af arbejdet i CoolGeoHeat-projektet. Termonet leverer kollektiv varme og passiv køling på en samfundsøkonomisk fordelagtig måde, uden at belaste miljøet, samtidigt med at løsningen er støjfri og kan sikre en konstant temperatur i boligen året rundt – også når sommerheden er over os.

Docent og projektleder Søren Erbs Poulsen udtaler om indlægget:

”Termonettet er nu kommet med på den officielle grønne dagsorden som en teknologi, der skal være med til at sikre en klog og organiseret grøn omstilling udenfor de områder, der er udlagt til traditionel fjernvarme. Termonettet komplimenterer den eksisterende traditionelle fjernvarme rigtig godt og kan sikre, at vi når så langt ud som muligt med den kollektive forsyning af varme og køl – på samme måde som vi kender det fra vand-, el- og internetforsyning. Det er en dansk tradition at gå sammen om kollektive løsninger på samfundets udfordringer, og sådan skal vi også tænke i forhold til fjernvarme – at det er en forsyning som næsten alle danskere kan og skal have glæde af.”

Anerkendelsen af termonet som en del af fremtidens varmeløsning i Danmark fra KL og Dansk Fjernvarme, er derfor et vigtigt skridt mod et ’grønnere Danmark’ – hvor vi i fælleskab udruller de grønne løsninger, der hvor de giver mening uden at modarbejde hinanden.