Region Midtjyllands deltagelse i projektet indgår som et element i den energistrategiske planlægning med målsætning om 50% VE i 2025 og 100% VE i 2050. Med udgangspunkt i Midt energistrategi medvirker Region Midtjylland i indsatser som fremmer den grønne omstilling. Siden 2007 har Region Midtjylland koordineret energiregnskaber for regionens kommuner og etableret et stærkt partnerskab mellem kommunerne med målsætning om deling af viden og erfaringer. Siden 2017 har Region Midtjylland været projektleder på EU projektet REFER-CDR (Renewable Energy for Emission Reduction in Central Denmark Region) finansieret af Den Europæiske Investeringsbank under ELENA programmet. Med støtte på 21,5 mio. fra EU investerer 24 midtjyske fjernvarmeværker 545 mio. i vedvarende energi og energieffektiviseringer.

Det indgående kendskab til fjernvarmesektoren og REFER-CDR partnerskabet kan i dette projekt bruges som bindeled til udbredelse af projektets tekniske løsninger. REFER-CDR formidles nationalt og internationalt gennem hjemmeside, sociale medier samt ved konferencer og workshops. Disse erfaringer inddrages i projektet for at sikre at viden opnået i projektet formidles bred til energiaktører nationalt som internationalt. Region Midtjylland deltager desuden i H2020 projektet RoundBaltic med afholdelse af workshop for energibranchens aktører samt den finansielle sektor om udvikling af forretningsmodeller til fremme af den grønne omstilling. Med dette projekt kan Region Midtjylland inddrage netværk og erfaringer med udvikling af forretningsmodeller på tværs af sektorer.


Region Midtjylland

 


Kontaktperson: 

Aksel Bang
Region Midtjylland
E-mail: Aksel.Bang@ru.rm.dk
Telefon: +45 4012 9268

 

Partnerne i projektet