Utilifeed utvecklar en molnbaserad plattform som fundamentalt ändrar hur energibolag arbetar med design, analys och optimering. Genom att standardisera och automatisera analyser och processer ökar effektiviteten och verksamheten blir mer datadriven. Plattformen täcker bland annat in dessa tillämpningar: Optimering av drift & design, Datavalidering, Returtemperaturuppföljning, Feldetektering, Design av prismodell, Styrning av flexibel efterfrågan. 2020 användes plattformen på 13 fjärrvärmenät i 6 länder.

 


Kontaktperson: 

Johan Kensby
Utilifeed AB
E-mail: johan@utilifeed.com
Telefon: +46 31 175 173

Partnerne i projektet