Svenskt Geoenergicentrum (SGC) är ett kunskapscentrum med syfte att samla och sprida geoenergirelaterad information, nationellt och internationellt. SGC arrangerar geoenergirelaterade kurser, seminarier och konferenser, och samlar och bearbetar geoenergistatistik. SGC bevakar, stödjer, initierar och deltar i geoenergirelaterad forskning och utveckling, och deltar i nationella och internationella arbetsgrupper med  geoenergianknytning. SGC ger ut tidskriften Svensk Geoenergi som utkommer med två nummer per år. SGC grundades 2013.

 

geoenergicentrum_logga.jpg

 


Kontaktperson:

Signhild Gehlin
Svenskt Geoenergicentrum AB
E-mail: signhild.gehlin@geoenergicentrum.se
Telefon: +46 75 700 88 23