SustainProducts (en del af SustainSolutions) er en privat virksomhed, som kan stå for alle processer omkring energirenovering, helt fra at screene og afdække potentialet, til at skabe projektet, skaffe finansiering og projektere og udføre projektet. Udover energirenoveringer ser Sustain også på vedvarende energi, f.eks. solceller. Det er vigtigt for Sustain at projekterne er bæredygtige, både ift. klima, økonomi og socialt.

Sustain ønsker at deltage i projektet for at øge deres viden om bæredygtige varmeløsninger, derudover kan der være spændende muligheder for at kunne finansiere disse varmeløsninger, som potentielt kan blive et ny forretningsområde for Sustain. EUs lovgivning om energifællesskaber skal implementeres i dansk og svensk lov fra 2021. Et energifællesskab er en vedvarende energiproducerende enhed, som producerer og forbruger energien lokalt, f.eks. en sammenslutning af private boligejere der anlægger et fælles solcelleanlæg og selv forbruger strømmen, de skal dog stifte en juridisk enhed til at drive anlægget, evt. en andelsforening eller lign. Sustain ønsker i projektet at undersøge, hvordan mindre lokalt producerende fjernvarmenet er anset som et energifællesskab. Den nye EU-lovgivning kan potentielt fjerne nogle af de barrierer der i dag er ved at etablere lokale 5G fjernvarmenet. Derudover bør det undersøges, hvordan energifællesskaberne i praksis kan udføres. Det vil være interessant at se på de forskellige barrierer og lovgivninger på dansk og svensk side, og om EUs energifællesskaber gør det muligt at have en ensartet lovgivning. Sustain bidrager med viden om finansiering, beregningsmodeller og grønne projekter.

 

SustainSolutions

 


Kontaktperson: 

Anders L. Jansen
SustainProducts
E-mail: alj@sustainsolutions.dk
Telefon: +45 2238 8802

Partnerne i projektet