EnergyMachines (EM) er en svensk-dansk virksomhed der tilbyder varmepumpebaserede energiløsninger til en lang række kunder i Norden.
Virksomheden har 40 ansatte fordelt over hele Skandinavien med F&U i København, Danmark, salgskontorer og energikonsulenter i større svenske byer samt produktion af varmepumper i Porvoo, Finland. EM har en holistisk tilgang til design af energisystemer, der ofte interagerer med spildvarmekilder og leverandører af fjernvarme/køling i deres projekter. EM har medarbejdere med ekspertviden inden for varmepumpe og jordlagring og systemdesign. EM bestræber sig på løbende at optimere deres løsninger, selv under drift, og har udviklet et skybaseret fjernovervågnings- og kontrolsystem, som alle aktuelle installationer er tilsluttet.¿Til projektet bidrager EM med viden inden for design af energisystemer baseret på varmepumper, erfaring med jordvarmelagre, og hertil kompetencer inden for simulering af energisystemer og varmepumper samt forretningsmodeller herfor. EM vil derfor bidrage særligt til beregningsmodellen i HO3 samt forretningsmodellen i HO4 i projektet. Vi kunne for så vidt også bidrage til dataopsamlingen og udformningen af generelle retningslinjer herfor i HO5 men har af ressourcemæssige grunde valgt at koncentrere vores arbejde omkring udvikling af beregnings- og forretningsmodellen.

 

Energy Machines ApS

 


Kontaktperson: 

Lasse Nyberg Thomsen
Energy Machines ApS
E-mail: Lasse.Thomsen@energymachines.com
Telefon: +45 2972 2152

Partnerne i projektet