INTERREG-ÖKS projektet COOLGEOHEAT II er en del af indsatsområdet Grön Omstilling.

Samarbejde på tværs

Logo for Interreg ÔKS

Det europæiske territoriale samarbejde, også kendt som Interreg, handler om at udvikle det grænseoverskridende samarbejde. Ved at håndtere fælles udfordringer og gribe de muligheder, der findes, fremmer vi udviklingen i Den Europæiske Unions medlemsstater.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er et grænseoverskridende samarbejde mellem Danmark, Sverige og Norge. Visionen for samarbejdet er, at programområdet i 2030 skal være en bæredygtig, innovativ, konkurrencedygtig og sammenhængende, funktionel region.

Programområdet udgør en funktionel grænseregion præget af fælles vilkår i form af udfordringer, ligheder i velfærdsstatens opbygning, høj innovationskraft og en lang række universiteter.

Programmets geografi er forbundet af vandområderne Öresund, Kattegat og Skagerak.

INTERREG-ÖKS projektet COOLGEOHEAT II er en del af indsatsområdet Grön Omstilling.

Mere information

Find mere viden om Interreg på interreg-oks.eu