Skrevet af: Søren Erbs Poulsen (projektleder) fra VIA university 

COOLGEOHEAT-projektet har nu været i gang i et år, og partnergruppen er nået et ganske godt stykke vej med, at indfri projektets forventede resultater.

I sin essens handler COOLGEOHEAT om at udvikle metoder til at fastlægge den samfundsøkonomiske business case for 5. generations fjernvarme og køling – eller termonet – som er den betegnelse, man anvender i Danmark. I vurderingen af samfundsøkonomien skal vi kunne estimere både investerings- og driftsomkostningerne i konkrete projekter. Dette kræver pålidelige beregningsmodeller, der kan simulere driften og på den måde estimere virkningsgraden af de kollektive varmepumper på 5GDHC grids samt produktionskapaciteten og dermed investeringsomkostningerne. Udviklingen af disse modeller er vi nået ganske langt med, og vi har et to videnskabelige artikler i støbeskeen, der skal dokumentere dette arbejde. Lund Universitet har udviklet en model for e.ons Ectogrid i Lund imens vi i Danmark arbejder på en tilsvarende model for termonettet i Silkeborg, hvorfra vi har rimelig gode driftsdata, der skal anvendes til at validere modellen med.

Det næste skridt er at koble den økonomiske driftsberegning på, hvilket vi forventer at gøre tidligt i 2022, og herefter genberegne samfundsøkonomien for termonettet i Silkeborg. I tillæg til den tekniske del, arbejder vi også på at fastlægge mulige modeller for ejerskab og drift samt at udarbejde værditilbud og business model canvas. Her er SustainSolutions nået langt i deres arbejde med at klarlægge mulighederne for at anvende pensionsmidler til grønne investeringer i termonet, hvilket kan være med til at sikre startinvesteringen i fremtidige termonetprojekter.

Partnerne i projektet