En forskningsartikel som presenterar en simuleringsmodell för utformning och analys av femte generationens fjärrvärme/kylsystem (5GDHC) har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Energy. Modellen har utvecklats med hjälp av programspråket Modelica och hanterar såväl termiska och hydrauliska faktorer som styrning och kontrollsystem för att stödja ett holistiskt angreppssätt.

Genom simulering av ett verkligt 5GDHC-system i Sverige ger artikeln en detaljerad analys av konceptet med energigemenskap mellan de anslutna byggnaderna likväl som för energiflödet i två riktningar i oisolerade distributionsledningar. Artikeln delar även med sig av erfarenheter och diskuterar potentiella vinster med 5GDHC-system.

Artikeln bidrar till att sprida resultaten från WP3 och WP5 inom COOLGEOHEAT-projektet. Dessa berör utveckling av beräkningsverktyg för 5GDHC-system samt datainsamling från existerande 5GDHC-system i Sverige och Danmark.

Läs artikeln här

Partnerne i projektet