Klimaforandringerne og den deraf afledte grønne omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi er globale udfordringer, som kalder på løsninger på tværs af regionale og nationale grænser. I projektet COOLGEOHEAT, finansieret af Interreg ÖKS, er hovedformålet, at adressere denne udfordring ved at øge produktionen og distributionen af vedvarende energi til kollektiv varme- og køleforsyning i Sverige og Danmark. Igennem et tværregionalt projektsamarbejde mellem danske og svenske virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner skal der udvikles nye tekniske, økonomiske og forretningsmæssige styringsinstrumenter og -metoder til 5th Generation District Heating and Cooling systems (5GDHC). Som en del af gennemførelsen, ønsker projektet at nedsætte en følgegruppe bestående af 8 organisationer/interessenter fra energibranchen. Følgegruppen skal konkret bidrage med input til best practice og vil generelt få mulighed for at få indflydelse på projektets retning i løbet af dets 21 måneders projektperiode.


Ved deltagelse i gruppen forventes at:

  • Deltage i følgegruppemøde to gange årligt (3 timers varighed)
  • Bidrage med input til projektets best practice for 5GDHC
  • Kommentere på udkast til best practise (der kan forekomme forberedelse forud for møder)


Hvis din organisation ønsker at deltage i følgegruppen bedes du kontakte projektleder, Søren Erbs Poulsen (soeb@via.dk) og give besked herom senest d. 10. maj 2021.

Der afholdes informationsmøde hvor I bliver introduceret nærmere til projektet samt får præciseret rollen som deltager i følgegruppen.

Mødet afholdes onsdag d. 26. maj 2021 kl. 14:00-16:00 (digitalt).

Hent invitation i PDF-format

 

Partnerne i projektet