Den 15. januar 2021 holdte projekt COOLGEOHEAT opstartsmøde, som på grund af restriktioner som følge af Covid-19 pandemien måtte foregå digitalt.

Mødet blev indledt med en introduktion til Interreg ÖKS, som er bevillingsgiver på projektet. Dernæst gav Søren Erbs Poulsen, projektleder og Saqib Javed, landekoordinator en status på 5th Generation District Heating and Cooling systems (5GDHC) i Danmark og Sverige. Her blev projektets partnere præsenteret for eksempler på allerede eksisterende samarbejder om 5GDHC  samt forskningen indenfor området, og hvor der på nuværende tidspunkt er mangler i den eksisterende viden på området. Alt sammen for at sætte fokus på projektets hovedformål, som er at adressere klimaforandringerne og den deraf afledte grønne omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi. Dette skal ske ved at øge produktionen og distributionen af vedvarende energi i 5. generations varme- og køleforsyning i henholdsvis Danmark og Sverige. Præsentationen blev efterfulgt af en nærmere introduktion til projektet og dets hovedopgaver, samt de kommende måneders arbejde.

Mødet gav desuden rum til at netværke og dele erfaringer med hinanden,  ligesom der blev udvist stort engagement fra alle deltagere. Projektets partnere er nu klar til at trække i arbejdstøjet og påbegynde arbejdet med den grønne omstilling.

 

Partnerne i projektet