INTERREG ÖKS har netop bevilliget 1 millioner EUR til projektet COOLGEOHEAT. Projektet, som går i luften 1. januar 2021 og løber over to år, har deltagere fra både videninstitutioner, investeringsfonde og SMV’er fra henholdsvis Danmark og Sverige. I projektet skal de arbejde med at udvikle fremtidens kollektive energiforsyning, der er fri af både fossile brændsler og biomasse.

Forskningschef Theis Raaschou Andersen fra VIA University College, som er lead partner på projektet udtaler: ”Danmark skal være et fossilfrit og klimaneútralt samfund i 2050 og skal vi nå det mål, er det afgørende at vi med forskningsprojekter som COOLGEOHEAT understøtter både det danske og svenske ønske om at fokusere på en grøn omstilling”.

Energiforsyning uden fossile brændsler

Søren Erbs Poulsen, projektleder på projektet, glæder sig til at komme i gang: ”De steder i Danmark - og det gælder ca en tredjedel af landet - hvor man ikke kan få traditionel fjernvarme går den grønne omstilling langsomt. For langsomt. Så her kommer vi til at bruge jorden – de øverste 200 meter – til at levere en kollektiv energiforsyning i form af både varme og køling”, forklarer Søren Erbs Poulsen og siger videre:

”Vi har teknologen til at etablere en varme- og køleforsyning, der er kollektiv og samtidig fri for fossile brændsler og biomasse. I projektet skal vi se på hvordan forsyningen skal dimensioneres, hvad økonomien er og hvordan vi kan udvikle en ’best practice’ i både Danmark og Sverige som vi kan arbejde ud fra”.

Søren Erbs Poulsen pointerer, at der generelt mangler en overordnet koordinering af den grønne omstilling uden for fjernvarmeområderne, hvor vi helt overordnet skal gå fra individuelle løsninger til kollektiv forsyning og at projektets partnere i COOLGEOHEAT netop får mulighed for at være med til at forme, hvordan fremtidens vedvarende varme- og køleforsyning skal udvikles og drives.

 

Partnerne i projektet