Skrevet Af: Morten Hofmeister

Politikerne har besluttet at det skal være nemmere at udnytte overskudsvarme, samtidig med at varmeforbrugerne fortsat er beskyttet mod for høje priser. Lavere afgifter og nemmere administration – begge dele vil bidrage til realisering af potentialer for bedre udnyttelse af ressourcer.

Kollektiv grøn varme er en infrastruktur til at udnytte forskellige lokale energikilder, til fordel for de forbrugere, der er tilsluttet. Dette kan være fjernvarme, og en variant betegnes termonet.

Termonet kan etableres som mindre projekter, så særligt muligheden for at udnytte mindre mængder overskudsvarme uden afgift er særlig interessant. Lavere omkostninger til en – af flere – varmekilder til et termonet vil medføre lavere varmepriser. Mindre administration indebærer mere effektiv planlægningsproces og dermed etablering af flere termonet.

COOLGEOHEAT fokuserer særligt på jordvarme tæt ved overfladen. Denne varmekilde er forbundet med omkostninger til borehuller m.v. Andre varmekilder har andre omkostninger. Styrken ved et termonet er netop at flere varmekilder kan kombineres – baseret på tilgængelighed, behov for lagring af varme og andre lokale forhold. Overskudsvarme er en lokal varmekilde som er karakteriseret ved i højere grad at være begrænset udnyttet af administrative årsager. Dette er nu ved at blive ændret, så denne oplagte lokale varmekilde kan nyttiggøres.

For et forsyningsselskab kan overskudsvarme være et vigtigt element i at kunne levere billig og klimavenlig varme. For en virksomhed er overskudsvarme, som navnet indikerer, ikke et hovedfokus. De kommende ændringer giver mulighed for at flytte arbejdet fra virksomheden til forsyningsselskabet og reducerer afgiften.

Eksempelvis vil et supermarked kunne levere mindre mængder (under 0,25 MW) overskudsvarme til et termonet uden at der pålægges afgift. Det kræver blot at overskudsvarmen leveres vederlagsfrit til den kollektive varmeforsyning.

Større leverancer af overskudsvarme (over 0,25 MW) kan leveres uden afgift, hvis virksomheden indgår aftale om energieffektivisering, og ellers med en afgift (25 kr./GJ). Prisen kan forhandles mellem virksomheden og forsyningsselskabet, dog skal den være under et prisloft. Desuden er forbrugerne er fortsat beskyttet mod høje priser via substitutionsprisprincippet.

Betaling af overskudsvarmeafgiften kan foretages af forsyningsselskabet i stedet for virksomheden. Dette er ligeledes en lettelse af den administrative barriere.

Lovforslaget er i høring (til d. 6. oktober) og ændringen planlægges at træde i kraft d. 1. januar 2022. Udnyttelse af overskudsvarme kan derfor allerede nu indgå i overvejelser om f.eks. etablering af termonet, som bl.a. gennem COOLGEOHEAT har et stort potentiale for at realisere kollektiv grøn varmeforsyning især udenfor fjernvarmeområderne.

Partnerne i projektet