Af: Signhild Gehlin, VD Svenskt Geoenergicentrum

Den 15 juni arrangerades en workshop inom det dansk-svenska Interreg-projektet COOLGEOHEAT, om femte generationens fjärrvärme/fjärrkyla med integrerad energilagring (5GDHC). Workshopen hölls på Lunds universitet och arrangerades av Saqib Javed och Marwan Abugabbara vid Lunds universitet i samarbete med Svenskt Geoenergicentrum. Ett tjugotal deltagare från industri och akademi medverkade i workshopen, som gav exempel på best practice och viktiga lärdomar och överväganden inom utvecklingen av 5GDHC. Utgångspunkterna för diskussionerna var sju olika föredragningar relaterade till termiska nät på olika nivåer och stadier. Det handlade bland annat om modeller för simulering av termiska nät, egenskaper hos värmepumpar anpassade för termiska nät, och om beräkningar för att optimera lönsamhet för termiska nät. Deltagarna i workshopen fick även ta del av erfarenheterna från det pågående arbetet med uppbyggnaden av byggnadsklustret Embassy of Sharing i Malmö, erfarenheter från termiska nätverk på Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus, samt Vasakronans planerade utbyggnad av termiskt nät vid Hötorget i Stockholm.

Workshopen resulterade även i ett ömsesidigt värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan COOLGEOHEAT och det parallellt pågående projektet med energigemenskaper inom Energimyndighetens program Pilot & Demonstration.

Mot slutet av workshopen delades deltagarna in i tre grupper utifrån deras expertområden. Grupperna fick sedan göra en övning där de tog fram en färdplan med mål och strategi för industri och akademi.

 

Best practice workshop i Lund

En Best Practice workshop för CoolGeoHeat arrangerades i Lund i juni.

COOLGEOHEAT-projektet avslutas i september 2022 och en avslutande workshop som sammanfattar projektresultaten och best practice i Danmark och Sverige arrangeras i Lund den 13-14 september.

Partnerne i projektet