Projekt COOLGEOHEAT II havde 4. april kick-off konference på Lunds Universitet. Her deltog alle partnere i projektet samt Interreg ØKS, som har givet bevilling.

Mennesker der sidder ved et bord.

05.04.2024

Den 4. april 2024 holdt projekt COOLGEOHEAT II Kick-off konference på Lunds Universitet med deltagelse af alle partnere i projektet samt Interreg ØKS, som er bevillingsgiver på projektet.

Mødet blev indledt med en introduktion til projektet med status på udrulning af 5th Generation District Heating and Cooling systems (5GDHC) også kaldet termonet i Europa med særlig fokus på Danmark og Sverige. Kortet nedenfor viser udbredelsen af termonet i Europa og skal de europæiske mål nås om 50% fjernvarme i 2050 skal der sættes turbo på konverteringen af individuelle opvarmning af bygninger til kollektive løsninger. Her kan termonet være løsningen i områder hvor traditionel fjernvarme ikke er rentabel.

Hovedansvarsområder

Dernæst præsenterede hver partner deres hovedansvarsområde:

  • Projektledelse og økonomi: VIA
  • Kommunikation: Region Midtjylland
  • Designguide til varmepumper: RISE
  • Energiforbrug i bygninger: Lunds Universitet
  • Evaluering af projektudvikling med termonet: Sustain
  • Designstudier af termonet: Lunds Universitet

Interreg ØKS gav desuden oplæg om puljen, rammer og muligheder under ordningen.

Mødet gav også rum til at netværke og dele erfaringer med hinanden, ligesom der blev udvist stort engagement fra alle deltagere. Projektets partnere er nu klar til at trække i arbejdstøjet og påbegynde arbejdet med den grønne omstilling.