I denne hovedopgave klarlægges gangbare forretningsmodeller for 5GDHC i henholdsvis Sverige og Danmark, der tager udgangspunkt i forskellige ejerforhold i forhold til 5GDHC-forsyningsnettet samt driftsansvar.

Udpegning af optimale forretningsmodeller for 5GDHC i henholdsvis Danmark og Sverige, sker ved anvendelse af økonomimodellen fra aktivitet beregningsværktøj.

Indledningsvis afdækkes mulige forretningsmodeller, der er
gangbare i forhold til 5GDHC i både Sverige og Danmark. På
den baggrund foretages der økonomiske konsekvensberegninger for de forskellige forretningsmodeller under hensyntagen til de nationale rammebetingelser. Der udpeges optimale forretningsmodeller.

Det optimale valg af forretningsmodel skal sikre, at forbrugerøkonomien er attraktiv i tillæg til den merværdi, der allerede opnås ved 5GDHC såsom kollektiv grøn energi, passiv køling og forbedret termisk komfort, høj effektivitet, sæsonvarmelagring og lave driftsomkostninger. Økonomisk
konkurrencedygtighed er - til trods for alle de grønne fordele og ekstra muligheder - afgørende for at sikre, at 5GDHC udbredes yderligere efter projektets afslutning, således at produktionen af vedvarende geoenergi med 5GDHC øges mest muligt.

Partnerne i projektet