Denne hovedopgave har til hensigt at øge dataindsamlingen fra eksisterende 5GDHC-anlæg i Danmark og Sverige.

Dette konkretiseres ved at etablere kontakt til anlægsejerne for eksisterende anlæg, med henblik på at opnå tilladelse til driftsmonitering. Der udarbejdes en moniteringsplan for anlæggene i forhold til måleparametre, placering af målere samt frekvensen af dataopsamling. Måleparametrene inkluderer væsketemperaturer, flow og energi, som forudsætning for at bestemme virkningsgraden. Der indhentes information om undergrundens beskaffenhed på de enkelte 5GDHC-lokaliteter i Sverige og Danmark.

Arbejdet har til hensigt at klarlægge, hvilke måleparametre, der er centrale i forhold til styring og optimering af fremtidige 5GDHC-grids, samt til kvalificering af beregningsværktøjet.

Gode show cases med tilhørende driftsdata er afgørende for videre kommercialisering af 5GDHC. Det er her særligt vigtigt, at få pålidelige data på virkningsgraden af varmepumperne, fordi den er styrende for driftsøkonomien. Det er ligeledes afgørende at beregningsværktøjet kvalificeres ved sammenligning af driftsdata fra case studier af operationelle anlæg og tilsvarende modelberegninger. På den baggrund er det muligt at arbejde professionelt med planlægning og dimensionering af nye 5GDHC-anlæg, hvilket skal sikre en tilfredsstillende totaløkonomi og slutbrugeroplevelse samt i forlængelse heraf, den fremtidige efterspørgsel herpå. Dermed øges sandsynligheden for, at projektet kan forøge produktionen af vedvarende geoenergi med 5GDHC.

 

Termovej opbygning

Partnerne i projektet