På baggrund af projektets resultater og øvrige erfaring, forfattes der en best practise for 5GDHC for henholdsvis Danmark og Sverige.

Arbejdsgangen og processen med valg af forretningsmodel, planlægning, dimensionering, anlæg og drift af 5GDHC beskrives i en best practise for henholdsvis Danmark og Sverige.

En best practise sikrer, at virksomheder, myndigheder og borgere kan opnå en tilstrækkelig indsigt i, hvordan 5GDHC anlægges og driftes ud fra et teknisk, forvaltningsmæssigt og forretningsmæssigt synspunkt. Dermed reduceres barrieren for, hvornår en virksomhed beslutter sig for at gå ind på markedet for 5GDHC. Således kan en best practise være med til at sikre, at produktionen af vedvarende geotermisk energi med 5GDHC øges.

Geotermi brønd

Partnerne i projektet